Honda


Honda EG Civic Front Brake Pads 1.5ltr D15B 1993-1995 *Maxistop*

Maxistop Front Brake Pads to suit Honda EG Civic 1.5ltr D15B 1993-1995 *Maxistop*

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more

Honda EG Civic Front Brake Pads 1.6ltr D16Y 1993-1995 *Maxistop*

Maxistop Front Brake Pads to suit Honda EG Civic 1.6ltr D16Y 1993-1995 *Maxistop*

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more

Honda GD Jazz Front Brake Pads 1.3ltr L13A1 2002-2008 *Maxistop*

Maxistop Front Brake Pads to suit Honda GD Jazz 1.3ltr L13A1 2002-2008 *Maxistop*

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more

Honda GD Jazz Front Brake Pads 1.5ltr L15A1 2002-2008 *Maxistop*

Maxistop Front Brake Pads to suit Honda GD Jazz 1.5ltr L15A1 2002-2008 *Maxistop*

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more

Honda EG Civic Front Brake Pads 1.5ltr D15B 1993-1995 *Maxistop*

Maxistop Front Brake Pads to suit Honda EG Civic 1.5ltr D15B 1993-1995 *Maxistop*

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more

Honda EK Civic Front Brake Pads 1.6ltr D16Y 1995-2000 *Maxistop*

Maxistop Front Brake Pads to suit Honda EK Civic 1.6ltr D16Y 1995-2000 *Maxistop*

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more

Honda DC Integra 136mm Front Brake Pads 1.8ltr B18C 1993-1999 *Maxistop*

Maxistop 136mm Front Brake Pads to suit Honda DC Integra 1.8ltr B18C 1993-1999 *Maxistop*

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more

Honda GE Jazz Front Brake Pads 1.5ltr L15A7 2008-2014 *Maxistop*

Maxistop Front Brake Pads to suit Honda GE Jazz 1.5ltr L15A7 2008-2014 *Maxistop*

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more