Nissan


Nissan Navara Air Temp Sensor 2.4ltr KA24E D21 1992-1997 *Standard*

Standard Air Temp Sensor to suit Nissan Navara 2.4ltr KA24E D21 1992-1997 *Standard*

$178.00

Nissan Navara Air Temp Sensor 2.4ltr KA24E D22 1997-1999 *Standard*

Standard Air Temp Sensor to suit Nissan Navara 2.4ltr KA24E D22 1997-1999 *Standard*

$178.00

Nissan Navara Air Temp Sensor 3ltr ZD30DDT D22 2001-2008 *Genuine OE*

Genuine OE Air Temp Sensor to suit Nissan Navara 3ltr ZD30DDT D22 2001-2008 *Genuine OE*

$77.00