Hyundai


Hyundai Sonata EGR Valve 2.0ltr D4EA NF 2007-2010 *Genuine OEM*

Genuine OEM EGR Valve to suit Hyundai Sonata 2.0ltr D4EA NF 2007-2010 *Genuine OEM*

$513.69

Hyundai Grandeur EGR Valve 2.2ltr D4EB TG 2008-2010 *Genuine OEM*

Genuine OEM EGR Valve to suit Hyundai Grandeur 2.2ltr D4EB TG 2008-2010 *Genuine OEM*

$513.69

Hyundai Santa Fe EGR Valve 2.2ltr D4EB CM 2006-2009 *Genuine OEM*

Genuine OEM EGR Valve to suit Hyundai Santa Fe 2.2ltr D4EB CM 2006-2009 *Genuine OEM*

$513.69

Hyundai RB Accent EGR Valve 1.6ltr D4FB T/Diesel 2012-2013 *Genuine OE*

Genuine OE EGR Valve to suit Hyundai RB Accent 1.6ltr D4FB T/Diesel 2012-2013 *Genuine OE*

$330.00

Hyundai GD i30 EGR Valve 1.6ltr D4FB T/Diesel 2012-2015 *Genuine OE*

Genuine OE EGR Valve to suit Hyundai GD i30 1.6ltr D4FB T/Diesel 2012-2015 *Genuine OE*

$330.00

Hyundai FD i30 EGR Valve 1.6ltr D4FB T/Diesel 2011-2011 *Genuine OE*

Genuine OE EGR Valve to suit Hyundai FD i30 1.6ltr D4FB T/Diesel 2011-2011 *Genuine OE*

$330.00

Hyundai iLoad/iMax EGR Valve 2.5ltr D4CB TQ 2008-2009 *Genuine OEM*

Genuine OEM EGR Valve to suit Hyundai iLoad/iMax 2.5ltr D4CB TQ 2008-2009 *Genuine OEM*

$450.00

Hyundai iLoad/iMax EGR Valve 2.5ltr D4CB TQ 2009-2012 *Genuine OEM*

Genuine OEM EGR Valve to suit Hyundai iLoad/iMax 2.5ltr D4CB TQ 2009-2012 *Genuine OEM*

$450.00

Hyundai iLoad/iMax EGR Valve 2.5ltr D4CB TQ 2012-2012 *Genuine OEM*

Genuine OEM EGR Valve to suit Hyundai iLoad/iMax 2.5ltr D4CB TQ 2012-2012 *Genuine OEM*

$798.30

Hyundai Santa Fe EGR Valve 2.2ltr D4HB DM 2012-On *Genuine OEM*

Genuine OEM EGR Valve to suit Hyundai Santa Fe 2.2ltr D4HB DM 2012-On *Genuine OEM*

$440.00