Daihatsu


Cam Angle Sensor Daihatsu Sirion 1.3ltr K3VE2 M101S 2000-2005

Cam Angle Sensor to suit 2000-2005 Daihatsu Sirion 1.3ltr K3VE2 M101S

$115.00

Cam Angle Sensor Daihatsu Sirion 1.3ltr K3VE M301S 2005-2013

Cam Angle Sensor to suit 2005-2013 Daihatsu Sirion 1.3ltr K3VE M301S

$115.00

Cam Angle Sensor Daihatsu Terios 1.3ltr K3VE J102G 2000-2005

Cam Angle Sensor to suit 2000-2005 Daihatsu Terios 1.3ltr K3VE J102G

$115.00

Cam Angle Sensor Daihatsu YRV 1.3ltr K3VE M201G 2001-2005

Cam Angle Sensor to suit 2001-2005 Daihatsu YRV 1.3ltr K3VE M201G

$115.00

Cam Angle Sensor Daihatsu Cuore 1ltr EJDE L701S 2000-2003

Cam Angle Sensor to suit 2000-2003 Daihatsu Cuore 1ltr EJDE L701S

$195.00

Front Cam Angle Sensor Daihatsu Handivan 1ltr EJDE L701 1999-2001

Front Cam Angle Sensor to suit 1999-2001 Daihatsu Handivan 1ltr EJDE

$195.00

Cam Angle Sensor Daihatsu Sirion 1ltr EJDE M100 1998-2005

Cam Angle Sensor to suit 1998-2005 Daihatsu Sirion 1ltr EJDE M100

$195.00

Front Cam Angle Sensor Daihatsu Mira 1ltr EJDE L701 1998-2003

Front Cam Angle Sensor to suit 1998-2003 Daihatsu Mira 1ltr EJDE

$195.00