Daihatsu


TPS / Throttle Position Sensor Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE F300 1988-1993

TPS / Throttle Position Sensor to suit 1988-1993 Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE F300

$179.00

or 4 payments of $44.75 with Learn more

TPS / Throttle Position Sensor Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE F310 1994-1998

TPS / Throttle Position Sensor to suit 1994-1998 Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE F310

$179.00

or 4 payments of $44.75 with Learn more

Auto TPS / Throttle Position Sensor Daihatsu Charade 1.3ltr HCE G200 1993-1998

Auto TPS / Throttle Position Sensor to suit 1993-1998 Daihatsu Charade 1.3ltr HCE

$230.00

or 4 payments of $57.50 with Learn more

Auto TPS / Throttle Position Sensor Daihatsu Charade 1.5ltr HEEG G203 1996-2000

Auto TPS / Throttle Position Sensor to suit 1996-2000 Daihatsu Charade 1.5ltr HEEG

$230.00

or 4 payments of $57.50 with Learn more

Auto TPS / Throttle Position Sensor Daihatsu Pyzar 1.5ltr HEEG G303G 1997-1998

Auto TPS / Throttle Position Sensor to suit 1997-1998 Daihatsu Pyzar 1.5ltr HEEG

$230.00

or 4 payments of $57.50 with Learn more

Auto TPS / Throttle Position Sensor Daihatsu Pyzar 1.6ltr HDEP G301G 1998-2000

Auto TPS / Throttle Position Sensor to suit 1998-2000 Daihatsu Pyzar 1.6ltr HDEP

$230.00

or 4 payments of $57.50 with Learn more