Hyundai


Hyundai Excel Air Temp Sensor 1.5ltr G4EK X3 1996-1997 *Genuine OEM*

Genuine OEM Air Temp Sensor to suit Hyundai Excel 1.5ltr G4EK X3 1996-1997 *Genuine OEM*

$48.00

Hyundai Lantra Air Temp Sensor 1.8ltr G4GM J2, J3 1995-2000 *Genuine OEM*

Genuine OEM Air Temp Sensor to suit Hyundai Lantra 1.8ltr G4GM J2, J3 1995-2000 *Genuine OEM*

$48.00

Hyundai Coupe Air Temp Sensor 1.8ltr G4GM RD 1996-2002 *Genuine OEM*

Genuine OEM Air Temp Sensor to suit Hyundai Coupe 1.8ltr G4GM RD 1996-2002 *Genuine OEM*

$48.00

Hyundai Lantra Air Temp Sensor 2.0ltr G4GF J3 1999-2000 *Genuine OEM*

Genuine OEM Air Temp Sensor to suit Hyundai Lantra 2.0ltr G4GF J3 1999-2000 *Genuine OEM*

$48.00

Hyundai Coupe Air Temp Sensor 2.0ltr G4GF RD 1996-2002 *Genuine OEM*

Genuine OEM Air Temp Sensor to suit Hyundai Coupe 2.0ltr G4GF RD 1996-2002 *Genuine OEM*

$48.00

Hyundai Santa Fe Air Temp Sensor 2.7ltr G6BA SM 2000-2006 *Genuine OEM*

Genuine OEM Air Temp Sensor to suit Hyundai Santa Fe 2.7ltr G6BA SM 2000-2006 *Genuine OEM*

$45.00

Hyundai Excel Air Temp Sensor 1.5ltr G4EK X3 1994-1996 *Genuine OEM*

Genuine OEM Air Temp Sensor to suit Hyundai Excel 1.5ltr G4EK X3 1994-1996 *Genuine OEM*

$45.00

Hyundai Sonata Air Temp Sensor 2.5ltr G6BV EF 1998-2000 *Genuine OEM*

Genuine OEM Air Temp Sensor to suit Hyundai Sonata 2.5ltr G6BV EF 1998-2000 *Genuine OEM*

$45.00

Hyundai Sonata Air Temp Sensor 2.7ltr G6BA EF-B 2001-2005 *Genuine OEM*

Genuine OEM Air Temp Sensor to suit Hyundai Sonata 2.7ltr G6BA EF-B 2001-2005 *Genuine OEM*

$45.00

Hyundai Trajet Air Temp Sensor 2.7ltr G6BA 2000-2007 *Genuine OEM*

Genuine OEM Air Temp Sensor to suit Hyundai Trajet 2.7ltr G6BA 2000-2007 *Genuine OEM*

$45.00

Hyundai Tucson Air Temp Sensor 2.7ltr G6BA JM 2004-2010 *Genuine OEM*

Genuine OEM Air Temp Sensor to suit Hyundai Tucson 2.7ltr G6BA JM 2004-2010 *Genuine OEM*

$45.00

Hyundai Tiburon Air Temp Sensor 2.7ltr G6BA GK 2007-2010 *Genuine OEM*

Genuine OEM Air Temp Sensor to suit Hyundai Tiburon 2.7ltr G6BA GK 2007-2010 *Genuine OEM*

$45.00

Hyundai Excel Air Temp Sensor 1.5ltr G4DJ X2 1990-1994 *Genuine OEM*

Genuine OEM Air Temp Sensor to suit Hyundai Excel 1.5ltr G4DJ X2 1990-1994 *Genuine OEM*

$45.00