Hyundai


Hyundai Santa Fe Electric Valve Solenoid 2.2ltr D4EB CM 2006-2009 *Genuine OEM*

Genuine OEM Electric Valve Solenoid to suit Hyundai Santa Fe 2.2ltr D4EB CM 2006-2009 *Genuine OEM*

$201.40

Hyundai Terracan Electric Valve Solenoid 2.9ltr J3 HP 2005-2007 *Genuine OEM*

Genuine OEM Electric Valve Solenoid to suit Hyundai Terracan 2.9ltr J3 HP 2005-2007 *Genuine OEM*

$201.40

Hyundai i30 Electric Valve Solenoid 1.6ltr D4FB FD 2007-2011 *Genuine OEM*

Genuine OEM Electric Valve Solenoid to suit Hyundai i30 1.6ltr D4FB FD 2007-2011 *Genuine OEM*

$201.40

Hyundai i30 Electric Valve Solenoid 1.6ltr D4FB FD 2011-2012 *Genuine OEM*

Genuine OEM Electric Valve Solenoid to suit Hyundai i30 1.6ltr D4FB FD 2011-2012 *Genuine OEM*

$201.40

Hyundai i30 Electric Valve Solenoid 1.6ltr D4FB GD Hatch 2012-2015 *Genuine OEM*

Genuine OEM Electric Valve Solenoid to suit Hyundai i30 1.6ltr D4FB GD Hatch2012-2015 *Genuine OEM*

$201.40

Hyundai i30 Electric Valve Solenoid 1.6ltr D4FB GD Wagon 2012-2015 *Genuine OEM*

Genuine OEM Electric Valve Solenoid to suit Hyundai i30 1.6ltr D4FB GD Wagon2012-2015 *Genuine OEM*

$201.40

Hyundai i30 Electric Valve Solenoid 1.6ltr D4FB GD Hatch 2015-2017 *Genuine OEM*

Genuine OEM Electric Valve Solenoid to suit Hyundai i30 1.6ltr D4FB GD Hatch2015-2017 *Genuine OEM*

$201.40

Hyundai i30 Electric Valve Solenoid 1.6ltr D4FB GD Wagon 2015-2016 *Genuine OEM*

Genuine OEM Electric Valve Solenoid to suit Hyundai i30 1.6ltr D4FB GD Wagon2015-2016 *Genuine OEM*

$201.40