Daihatsu


Single Fuel Injector Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE F300 1988-1993

Single Fuel Injector to suit 1988-1993 Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE

$110.00

Single Fuel Injector Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE F310 1994-1998

Single Fuel Injector to suit 1994-1998 Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE

$110.00

Single Fuel Injector Daihatsu Sirion 1.3ltr K3VE2 M101S 2000-2004

Single Fuel Injector to suit 2000-2004 Daihatsu Sirion 1.3ltr K3VE2

$112.00

Single Fuel Injector Daihatsu Terios 1.3ltr K3VE J102G 2000-2005

Single Fuel Injector to suit 2000-2005 Daihatsu Terios 1.3ltr K3VE

$112.00

Single Fuel Injector Daihatsu YRV 1.3ltr K3VE M201G 2001-2005

Single Fuel Injector to suit 2001-2005 Daihatsu YRV 1.3ltr K3VE

$112.00