Hyundai


Hyundai Sonata IAC Idle Speed Motor 3.0ltr G6AT Y2 1992-1993 *MVP*

MVP IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai Sonata 3.0ltr G6AT Y2 1992-1993 *MVP*

$96.11

Hyundai Grandeur IAC Idle Speed Motor 3.0ltr G6CT XG 1999-2004 *MVP*

MVP IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai Grandeur 3.0ltr G6CT XG 1999-2004 *MVP*

$96.11

Hyundai Sonata IAC Idle Speed Motor 2.0ltr G4CP Y3 1994-1998 *MVP*

MVP IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai Sonata 2.0ltr G4CP Y3 1994-1998 *MVP*

$96.11

Hyundai Sonata IAC Idle Speed Motor 3.0ltr G6AT Y3 1993-1998 *MVP*

MVP IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai Sonata 3.0ltr G6AT Y3 1993-1998 *MVP*

$96.11

Hyundai S Coupe IAC Idle Speed Motor 1.5ltr G4DJ 1990-1990 *Genuine OEM*

Genuine OEM IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai S Coupe 1.5ltr G4DJ 1990-1990 *Genuine OEM*

$193.55

Hyundai Sonata IAC Idle Speed Motor 2.4ltr G4CS Y2 1989-1990 *Genuine OEM*

Genuine OEM IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai Sonata 2.4ltr G4CS Y2 1989-1990 *Genuine OEM*

$193.55

Hyundai Excel IAC Idle Speed Motor 1.5ltr G4DJ X2 1990-1990 *Genuine OEM*

Genuine OEM IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai Excel 1.5ltr G4DJ X2 1990-1990 *Genuine OEM*

$193.55

Hyundai Sonata IAC Idle Speed Motor 2.0ltr G4CP Y3 1994-1998 *Genuine OEM*

Genuine OEM IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai Sonata 2.0ltr G4CP Y3 1994-1998 *Genuine OEM*

$294.62

Hyundai S Coupe IAC Idle Speed Motor 1.5ltr G4DJ 1991-1993 *Genuine OEM*

Genuine OEM IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai S Coupe 1.5ltr G4DJ 1991-1993 *Genuine OEM*

$267.95

Hyundai S Coupe IAC Idle Speed Motor 1.5ltr G4DJ 1990-1993 *Genuine OEM*

Genuine OEM IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai S Coupe 1.5ltr G4DJ 1990-1993 *Genuine OEM*

$267.95

Hyundai Sonata IAC Idle Speed Motor 2.4ltr G4CS Y2 1990-1991 *Genuine OEM*

Genuine OEM IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai Sonata 2.4ltr G4CS Y2 1990-1991 *Genuine OEM*

$267.95

Hyundai Excel IAC Idle Speed Motor 1.5ltr G4DJ X2 1990-1992 *Genuine OEM*

Genuine OEM IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai Excel 1.5ltr G4DJ X2 1990-1992 *Genuine OEM*

$267.95

Hyundai Elantra IAC Idle Speed Motor 1.8ltr G4GB XD 2000-2003 *Genuine OEM*

Genuine OEM IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai Elantra 1.8ltr G4GB XD 2000-2003 *Genuine OEM*

$152.03

Hyundai Accent IAC Idle Speed Motor 1.5ltr G4EC LC 2000-2002 *Genuine OEM*

Genuine OEM IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai Accent 1.5ltr G4EC LC 2000-2002 *Genuine OEM*

$152.03

Hyundai Accent IAC Idle Speed Motor 1.5ltr G4EC LC 2000-2003 *Genuine OEM*

Genuine OEM IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai Accent 1.5ltr G4EC LC 2000-2003 *Genuine OEM*

$152.03

Hyundai Accent IAC Idle Speed Motor 1.6ltr G4ED LC 2003-2006 *Genuine OEM*

Genuine OEM IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai Accent 1.6ltr G4ED LC 2003-2006 *Genuine OEM*

$152.03

IAC Idle Speed Motor Hyundai Elantra 2.0ltr G4GC XD 2000-2003

IAC Idle Speed Motor to suit 2000-2003 Hyundai Elantra 2.0ltr G4GC XD

$152.03

Hyundai Elantra Lavita IAC Idle Speed Motor 1.8ltr G4GB FC 2001-2004 *Genuine OEM*

Genuine OEM IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai Elantra Lavita 1.8ltr G4GB FC 2001-2004 *Genuine OEM*

$152.03

Hyundai Getz IAC Idle Speed Motor 1.3ltr G4EA TB 2002-2005 *Genuine OEM*

Genuine OEM IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai Getz 1.3ltr G4EA TB 2002-2005 *Genuine OEM*

$152.03

Hyundai Tiburon IAC Idle Speed Motor 2.0ltr G4GC GK 2002-2009 *Genuine OEM*

Genuine OEM IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai Tiburon 2.0ltr G4GC GK 2002-2009 *Genuine OEM*

$152.03

Hyundai Getz IAC Idle Speed Motor 1.5ltr G4EC TB 2002-2005 *Genuine OEM*

Genuine OEM IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai Getz 1.5ltr G4EC TB 2002-2005 *Genuine OEM*

$152.03

Hyundai Accent IAC Idle Speed Motor 1.6ltr G4ED MC 2006-2010 *Genuine OEM*

Genuine OEM IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai Accent 1.6ltr G4ED MC 2006-2010 *Genuine OEM*

$202.19

Hyundai Getz IAC Idle Speed Motor 1.6ltr G4ED TB 2005-2011 *Genuine OEM*

Genuine OEM IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai Getz 1.6ltr G4ED TB 2005-2011 *Genuine OEM*

$202.19

Hyundai Getz IAC Idle Speed Motor 1.4ltr G4EE TB 2005-2011 *Genuine OEM*

Genuine OEM IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai Getz 1.4ltr G4EE TB 2005-2011 *Genuine OEM*

$202.19

Hyundai Elantra IAC Idle Speed Motor 2.0ltr G4GC XD 2003-2006 *Genuine OEM*

IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai Elantra 2.0ltr G4GC XD 2003-2006 *Genuine OEM*

$159.11

Hyundai iLoad/iMax IAC Idle Speed Motor 2.4ltr G4KG TQ 2008-2009 *Genuine OEM*

Genuine OEM IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai iLoad/iMax 2.4ltr G4KG TQ 2008-2009 *Genuine OEM*

$159.11

Hyundai iLoad/iMax IAC Idle Speed Motor 2.4ltr G4KG TQ 2009-On *Genuine OEM*

Genuine OEM IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai iLoad/iMax 2.4ltr G4KG TQ 2009-On *Genuine OEM*

$159.11

Hyundai Tiburon IAC Idle Speed Motor 2.0ltr G4GC GK 2002-2009 *Genuine OEM*

Genuine OEM IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai Tiburon 2.0ltr G4GC GK 2002-2009 *Genuine OEM*

$159.11

Hyundai Tucson IAC Idle Speed Motor 2.0ltr G4GC JM 2005-2010 *Genuine OEM*

Genuine OEM IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai Tucson 2.0ltr G4GC JM 2005-2010 *Genuine OEM*

$159.11

Hyundai Elantra IAC Idle Speed Motor 2.0ltr G4GC HD 2006-2011

IAC Idle Speed Motor to suit 2006-2011 Hyundai Elantra 2.0ltr G4GC HD

$154.14

Hyundai Elantra IAC Idle Speed Motor 2.0ltr G4GC XD 2006-2007 *Genuine OEM*

Genuine OEM IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai Elantra 2.0ltr G4GC XD 2006-2007 *Genuine OEM*

$154.14

Hyundai i30 IAC Idle Speed Motor 2.0ltr G4GC FD 2007-2012 *Genuine OEM*

Genuine OEM IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai i30 2.0ltr G4GC FD 2007-2012 *Genuine OEM*

$154.14

Hyundai Grandeur IAC Idle Speed Motor 3.5ltr G6CU XG 1999-2004 *Genuine OEM*

Genuine OEM IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai Grandeur 3.5ltr G6CU XG 1999-2004 *Genuine OEM*

$166.63

Hyundai Grandeur IAC Idle Speed Motor 3.0ltr G6CT XG 1999-2004 *Genuine OEM*

Genuine OEM IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai Grandeur 3.0ltr G6CT XG 1999-2004 *Genuine OEM*

$166.63

Hyundai Terracan IAC Idle Speed Motor 3.5ltr G6CU HP 2001-2007 *Genuine OEM*

Genuine OEM IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai Terracan 3.5ltr G6CU HP 2001-2007 *Genuine OEM*

$383.71

Hyundai S Coupe IAC Idle Speed Motor 1.5ltr G4DJ 1991-1993 *MVP*

MVP IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai S Coupe 1.5ltr G4DJ 1991-1993 *MVP*

$179.09

Hyundai S Coupe IAC Idle Speed Motor 1.5ltr G4DJ 1990-1993 *MVP*

MVP IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai S Coupe 1.5ltr G4DJ 1990-1993 *MVP*

$179.09

Hyundai Sonata IAC Idle Speed Motor 2.4ltr G4CS Y2 1990-1991 *MVP*

MVP IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai Sonata 2.4ltr G4CS Y2 1990-1991 *MVP*

$179.09

Hyundai Excel IAC Idle Speed Motor 1.5ltr G4DJ X2 1990-1992 *MVP*

MVP IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai Excel 1.5ltr G4DJ X2 1990-1992 *MVP*

$179.09

Hyundai Santa Fe IAC Idle Speed Motor 2.7ltr G6BA SM 2000-2006 *Genuine OEM*

Genuine OEM IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai Santa Fe 2.7ltr G6BA SM 2000-2006 *Genuine OEM*

$138.98

Hyundai Excel IAC Idle Speed Motor 1.5ltr G4FK X3 1997-2000 *Genuine OEM*

Genuine OEM IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai Excel 1.5ltr G4FK X3 1997-2000 *Genuine OEM*

$138.98

Hyundai Santa Fe IAC Idle Speed Motor 2.4ltr G4JS SM 2000-2003 *Genuine OEM*

Genuine OEM IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai Santa Fe 2.4ltr G4JS SM 2000-2003 *Genuine OEM*

$138.98

Hyundai Sonata IAC Idle Speed Motor 2.0ltr G4CP Y3 1993-1994 *Genuine OEM*

Genuine OEM IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai Sonata 2.0ltr G4CP Y3 1993-1994 *Genuine OEM*

$138.98

Hyundai Sonata IAC Idle Speed Motor 2.5ltr G6BV EF 1998-2000 *Genuine OEM*

Genuine OEM IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai Sonata 2.5ltr G6BV EF 1998-2000 *Genuine OEM*

$138.98

Hyundai Sonata IAC Idle Speed Motor 2.4ltr G4JS EF-B 2001-2005 *Genuine OEM*

Genuine OEM IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai Sonata 2.4ltr G4JS EF-B 2001-2005 *Genuine OEM*

$138.98

Hyundai Sonata IAC Idle Speed Motor 2.7ltr G6BA EF-B 2001-2005 *Genuine OEM*

Genuine OEM IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai Sonata 2.7ltr G6BA EF-B 2001-2005 *Genuine OEM*

$138.98

Hyundai Sonata IAC Idle Speed Motor 2.0ltr G4JP EF 1998-2000 *Genuine OEM*

Genuine OEM IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai Sonata 2.0ltr G4JP EF 1998-2000 *Genuine OEM*

$138.98

Hyundai Tiburon IAC Idle Speed Motor 2.7ltr G6BA GK 2002-2007 *Genuine OEM*

Genuine OEM IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai Tiburon 2.7ltr G6BA GK 2002-2007 *Genuine OEM*

$138.98

Hyundai Trajet IAC Idle Speed Motor 2.7ltr G6BA 2000-2007 *Genuine OEM*

Genuine OEM IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai Trajet 2.7ltr G6BA 2000-2007 *Genuine OEM*

$138.98

Hyundai Tucson IAC Idle Speed Motor 2.7ltr G6BA JM 2004-2010 *Genuine OEM*

Genuine OEM IAC Idle Speed Motor to suit Hyundai Tucson 2.7ltr G6BA JM 2004-2010 *Genuine OEM*

$138.98