Mitsubishi


Mitsubishi Lancer Pre Cat O2 Oxygen Sensor 1.5ltr 4G15 CE Sedan 1996-1999

Pre Cat O2 Oxygen Sensor to suit 1996-1999 Mitsubishi Lancer 1.5ltr 4G15 Sedan

$121.18