Hyundai


Hyundai Sonata Oil Temp Sensor 2.4ltr G4KC NF 2005-2008 *Genuine OEM*

Genuine OEM Oil Temp Sensor to suit Hyundai Sonata 2.4ltr G4KC NF 2005-2008 *Genuine OEM*

$43.69

Hyundai Santa Fe Oil Temp Sensor 2.7ltr G6EA CM 2006-2007 *Genuine OEM*

Genuine OEM Oil Temp Sensor to suit Hyundai Santa Fe 2.7ltr G6EA CM 2006-2007 *Genuine OEM*

$43.69

Hyundai Santa Fe Oil Temp Sensor 3.3ltr G6DB CM 2007-2008 *Genuine OEM*

Genuine OEM Oil Temp Sensor to suit Hyundai Santa Fe 3.3ltr G6DB CM 2007-2008 *Genuine OEM*

$43.69

Hyundai iLoad/iMax Oil Temp Sensor 2.4ltr G4KG TQ 2008-2009 *Genuine OEM*

Genuine OEM Oil Temp Sensor to suit Hyundai iLoad/iMax 2.4ltr G4KG TQ 2008-2009 *Genuine OEM*

$43.69

Hyundai Sonata Oil Temp Sensor 3.3ltr G6DB NF 2005-2008 *Genuine OEM*

Genuine OEM Oil Temp Sensor to suit Hyundai Sonata 3.3ltr G6DB NF 2005-2008 *Genuine OEM*

$43.69

Hyundai iLoad/iMax Oil Temp Sensor 2.4ltr G4KG TQ 2009-On *Genuine OEM*

Genuine OEM Oil Temp Sensor to suit Hyundai iLoad/iMax 2.4ltr G4KG TQ 2009-On *Genuine OEM*

$43.69

Hyundai Grandeur Oil Temp Sensor 3.8ltr G6DA TG 2006-2012 *Genuine OEM*

Genuine OEM Oil Temp Sensor to suit Hyundai Grandeur 3.8ltr G6DA TG 2006-2012 *Genuine OEM*

$43.69

Hyundai Santa Fe Oil Temp Sensor 2.7ltr G6EA CM 2006-2009 *Genuine OEM*

Genuine OEM Oil Temp Sensor to suit Hyundai Santa Fe 2.7ltr G6EA CM 2006-2009 *Genuine OEM*

$43.69

Hyundai Santa Fe Oil Temp Sensor 3.5ltr G6DC CM 2009-2012 *Genuine OEM*

Genuine OEM Oil Temp Sensor to suit Hyundai Santa Fe 3.5ltr G6DC CM 2009-2012 *Genuine OEM*

$43.69