Hyundai


Hyundai Elantra Variable Camshaft Actuator 2.0ltr G4GC HD 2006-2011

Variable Camshaft Actuator to suit 2006-2011 Hyundai Elantra 2.0ltr G4GC HD

$220.78

Hyundai Elantra Variable Camshaft Actuator 2.0ltr G4GC XD 2003-2007 *Genuine OEM*

Genuine OEM Variable Camshaft Actuator to suit Hyundai Elantra 2.0ltr G4GC XD 2003-2007 *Genuine OEM*

$220.78

Hyundai Tiburon Variable Camshaft Actuator 2.0ltr G4GC GK 2002-2009 *Genuine OEM*

Genuine OEM Variable Camshaft Actuator to suit Hyundai Tiburon 2.0ltr G4GC GK 2002-2009 *Genuine OEM*

$220.78

Hyundai Tucson Variable Camshaft Actuator 2.0ltr G4GC JM 2005-2010 *Genuine OEM*

Genuine OEM Variable Camshaft Actuator to suit Hyundai Tucson 2.0ltr G4GC JM 2005-2010 *Genuine OEM*

$220.78

Hyundai i30 Variable Camshaft Actuator 2.0ltr G4GC FD 2007-2012 *Genuine OEM*

Genuine OEM Variable Camshaft Actuator to suit Hyundai i30 2.0ltr G4GC FD 2007-2012 *Genuine OEM*

$220.78

Hyundai ix35 Single Variable Camshaft Actuator 2.0ltr G4KD LM 2010-2013 *Genuine OEM*

Genuine OEM Single Variable Camshaft Actuator to suit Hyundai ix35 2.0ltr G4KD 2010-2013 *Genuine OEM*

$206.50

Hyundai i45 Single Variable Camshaft Actuator 2.0ltr G4KF YF 2011-2013 *Genuine OEM*

Genuine OEM Single Variable Camshaft Actuator to suit Hyundai i45 2.0ltr G4KF 2011-2013 *Genuine OEM*

$206.50

Hyundai ix35 TMA Single Variable Camshaft Actuator 2.0ltr G4KD LM 2013-2013 *Genuine OEM*

Genuine OEM Single Variable Camshaft Actuator to suit Hyundai ix35 TMA 2.0ltr G4KD 2013-2013 *Genuine OEM*

$206.50