Daihatsu


Daihatsu M100 Sirion RH Side CV / Drive Shaft 1ltr EJDE 1998-2001

RH Side CV / Drive Shaft to suit Daihatsu M100 Sirion 1ltr EJDE 1998-2001

$167.00

or 4 payments of $41.75 with Learn more

Daihatsu M100 Sirion GTVi RH Side CV / Drive Shaft 1.3ltr K3VE2 2000-2002

RH Side CV / Drive Shaft to suit Daihatsu M100 Sirion GTVi 1.3ltr K3VE2 2000-2002

$167.00

or 4 payments of $41.75 with Learn more

Daihatsu J100 Terios LH Front CV / Drive Shaft 1.3ltr HCEJ 1997-2000

LH Front CV / Drive Shaft to suit Daihatsu J100 Terios 1.3ltr HCEJ 1997-2000

$194.00

or 4 payments of $48.50 with Learn more

Daihatsu J102 Terios LH Front CV / Drive Shaft 1.3ltr K3VE 2000-2005

LH Front CV / Drive Shaft to suit Daihatsu J102 Terios 1.3ltr K3VE 2000-2005

$194.00

or 4 payments of $48.50 with Learn more

Daihatsu J100 Terios RH Front CV / Drive Shaft 1.3ltr HCEJ 1997-2000

RH Front CV / Drive Shaft to suit Daihatsu J100 Terios 1.3ltr HCEJ 1997-2000

$187.00

or 4 payments of $46.75 with Learn more

Daihatsu J102 Terios RH Front CV / Drive Shaft 1.3ltr K3VE 2000-2005

RH Front CV / Drive Shaft to suit Daihatsu J102 Terios 1.3ltr K3VE 2000-2005

$187.00

or 4 payments of $46.75 with Learn more