Daihatsu


Daihatsu M100 Sirion RH Side CV / Drive Shaft 1ltr EJDE 1998-2001 *Ultima*

Ultima RH Side CV / Drive Shaft to suit Daihatsu M100 Sirion 1ltr EJDE 1998-2001 *Ultima*

$204.00

Daihatsu M100 Sirion GTVi RH Side CV / Drive Shaft 1.3ltr K3VE2 2000-2002 *Ultima*

Ultima RH Side CV / Drive Shaft to suit Daihatsu M100 Sirion GTVi 1.3ltr K3VE2 2000-2002 *Ultima*

$204.00

Daihatsu J100 Terios LH Front CV / Drive Shaft 1.3ltr HCEJ 1997-2000 *Ultima*

Ultima LH Front CV / Drive Shaft to suit Daihatsu J100 Terios 1.3ltr HCEJ 1997-2000 *Ultima*

$188.00

Daihatsu J102 Terios LH Front CV / Drive Shaft 1.3ltr K3VE 2000-2005 *Ultima*

Ultima LH Front CV / Drive Shaft to suit Daihatsu J102 Terios 1.3ltr K3VE 2000-2005 *Ultima*

$188.00

Daihatsu J100 Terios RH Front CV / Drive Shaft 1.3ltr HCEJ 1997-2000 *Ultima*

Ultima RH Front CV / Drive Shaft to suit Daihatsu J100 Terios 1.3ltr HCEJ 1997-2000 *Ultima*

$188.00

Daihatsu J102 Terios RH Front CV / Drive Shaft 1.3ltr K3VE 2000-2005 *Ultima*

Ultima RH Front CV / Drive Shaft to suit Daihatsu J102 Terios 1.3ltr K3VE 2000-2005 *Ultima*

$188.00