Daihatsu


Coolant Temp Sensor Daihatsu Handivan 0.7ltr EFEL L500 1995-1998

Coolant Temp Sensor to suit 1995-1998 Daihatsu Handivan 0.7ltr EFEL L500

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more

Coolant Temp Sensor Daihatsu Charade 1.3ltr HCE G102 1988-1993

Coolant Temp Sensor to suit 1988-1993 Daihatsu Charade 1.3ltr HCE G102

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more

Coolant Temp Sensor Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE F300 1988-1993

Coolant Temp Sensor to suit 1988-1993 Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE F300

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more

Daihatsu Applause Coolant Temp Sensor 1.6ltr HDE I4 16V SOHC 1989-1999 *FAE*

FAE Coolant Temp Sensor to suit Daihatsu Applause 1.6ltr HDE I4 16V SOHC 1989-1999 *FAE*

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more

Daihatsu Centro Coolant Temp Sensor 0.7ltr EFEL I3 12V SOHC 1995-1998 *FAE*

FAE Coolant Temp Sensor to suit Daihatsu Centro 0.7ltr EFEL I3 12V SOHC 1995-1998 *FAE*

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more

Daihatsu Centro Coolant Temp Sensor 0.7ltr EFEL I3 12V SOHC 1995-1997 *FAE*

FAE Coolant Temp Sensor to suit Daihatsu Centro 0.7ltr EFEL I3 12V SOHC 1995-1997 *FAE*

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more

Daihatsu Charade Coolant Temp Sensor 1.3ltr HCE I4 16V SOHC 1989-1993 *FAE*

FAE Coolant Temp Sensor to suit Daihatsu Charade 1.3ltr HCE I4 16V SOHC 1989-1993 *FAE*

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more

Daihatsu Charade Coolant Temp Sensor 1.3ltr HCE I4 16V SOHC 1987-1993 *FAE*

FAE Coolant Temp Sensor to suit Daihatsu Charade 1.3ltr HCE I4 16V SOHC 1987-1993 *FAE*

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more

Daihatsu Charade SG Coolant Temp Sensor 1.3ltr HCE I4 16V SOHC 1989-1993 *FAE*

FAE Coolant Temp Sensor to suit Daihatsu Charade SG 1.3ltr HCE I4 16V SOHC 1989-1993 *FAE*

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more

Daihatsu Charade TS Coolant Temp Sensor 1.0ltr CB I3 6V SOHC 1988-1993 *FAE*

FAE Coolant Temp Sensor to suit Daihatsu Charade TS 1.0ltr CB I3 6V SOHC 1988-1993 *FAE*

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more

Daihatsu Feroza Coolant Temp Sensor 1.6ltr HDE I4 16V SOHC 1991-1993 *FAE*

FAE Coolant Temp Sensor to suit Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE I4 16V SOHC 1991-1993 *FAE*

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more

Daihatsu Feroza Coolant Temp Sensor 1.6ltr HDE I4 16V SOHC 1988-1992 *FAE*

FAE Coolant Temp Sensor to suit Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE I4 16V SOHC 1988-1992 *FAE*

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more

Daihatsu Feroza Coolant Temp Sensor 1.6ltr HDE I4 16V SOHC 1988-1993 *FAE*

FAE Coolant Temp Sensor to suit Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE I4 16V SOHC 1988-1993 *FAE*

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more

Daihatsu Handivan Coolant Temp Sensor 0.7ltr EFEL I3 12V SOHC 1995-1998 *FAE*

FAE Coolant Temp Sensor to suit Daihatsu Handivan 0.7ltr EFEL I3 12V SOHC 1995-1998 *FAE*

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more

Coolant Temp Sensor Daihatsu Charade 1.3ltr HCE G200 1993-1996

Coolant Temp Sensor to suit 1993-1996 Daihatsu Charade 1.3ltr HCE G200

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more

Coolant Temp Sensor Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE F300 1993-1993

Coolant Temp Sensor to suit 1993-1993 Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE F300

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more

Coolant Temp Sensor Daihatsu Mira 0.7ltr EFEL L200 1992-1995

Coolant Temp Sensor to suit 1992-1995 Daihatsu Mira 0.7ltr EFEL L200

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more

Coolant Temp Sensor Daihatsu Move 0.8ltr ED L601 1997-2000

Coolant Temp Sensor to suit 1997-2000 Daihatsu Move 0.8ltr ED L601

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more

Coolant Temp Sensor Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE F310 1994-1998

Coolant Temp Sensor to suit 1994-1998 Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE F310

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more

Daihatsu Applause Coolant Temp Sensor 1.6ltr HDE I4 16V SOHC 1989-1999 **

Coolant Temp Sensor to suit Daihatsu Applause 1.6ltr HDE I4 16V SOHC 1989-1999 **

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more

Daihatsu Charade Coolant Temp Sensor 1.3ltr HCE I4 16V SOHC 1993-1998 **

Coolant Temp Sensor to suit Daihatsu Charade 1.3ltr HCE I4 16V SOHC 1993-1998 **

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more

Daihatsu Charade Coolant Temp Sensor 1.5ltr HEEG I4 16V SOHC 1994-1997 **

Coolant Temp Sensor to suit Daihatsu Charade 1.5ltr HEEG I4 16V SOHC 1994-1997 **

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more

Daihatsu Feroza Coolant Temp Sensor 1.6ltr HDE I4 16V SOHC 1991-1999 **

Coolant Temp Sensor to suit Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE I4 16V SOHC 1991-1999 **

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more

Daihatsu Feroza Coolant Temp Sensor 1.6ltr HDE I4 16V SOHC 1988-1993 **

Coolant Temp Sensor to suit Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE I4 16V SOHC 1988-1993 **

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more

Daihatsu Feroza Limited Edition Coolant Temp Sensor 1.6ltr HDE I4 16V SOHC 1996-1998 **

Coolant Temp Sensor to suit Daihatsu Feroza Limited Edition 1.6ltr HDE I4 16V SOHC 1996-1998 **

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more

Daihatsu Feroza ST Coolant Temp Sensor 1.6ltr HDE I4 16V SOHC 1994-1998 **

Coolant Temp Sensor to suit Daihatsu Feroza ST 1.6ltr HDE I4 16V SOHC 1994-1998 **

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more

Daihatsu Mira Coolant Temp Sensor 0.7ltr EFEL I3 12V SOHC 1995-1995 **

Coolant Temp Sensor to suit Daihatsu Mira 0.7ltr EFEL I3 12V SOHC 1995-1995 **

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more

Daihatsu Mira MS Coolant Temp Sensor 0.7ltr EFEL I3 12V SOHC 1992-1995 **

Coolant Temp Sensor to suit Daihatsu Mira MS 0.7ltr EFEL I3 12V SOHC 1992-1995 **

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more

Daihatsu Mira MX Coolant Temp Sensor 0.7ltr EFEL I3 12V SOHC 1992-1995 **

Coolant Temp Sensor to suit Daihatsu Mira MX 0.7ltr EFEL I3 12V SOHC 1992-1995 **

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more

Daihatsu Move Coolant Temp Sensor 0.8ltr ED I3 6V SOHC 1997-2000 **

Coolant Temp Sensor to suit Daihatsu Move 0.8ltr ED I3 6V SOHC 1997-2000 **

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more

Coolant Temp Sensor Daihatsu Rocky 2ltr 3YE F80V 1987-1989

Coolant Temp Sensor to suit 1987-1989 Daihatsu Rocky 2ltr 3YE F80V

$30.00

or 4 payments of $7.50 with Learn more

Daihatsu Rocky Coolant Temp Sensor 2.0ltr 3YE I4 8V OHV 1987-1989 *FAE*

FAE Coolant Temp Sensor to suit Daihatsu Rocky 2.0ltr 3YE I4 8V OHV 1987-1989 *FAE*

$30.00

or 4 payments of $7.50 with Learn more

Coolant Temp Sensor Daihatsu Sirion 1.3ltr K3VE2 M101S 2000-2005

Coolant Temp Sensor to suit 2000-2005 Daihatsu Sirion 1.3ltr K3VE2 M101S

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more

Coolant Temp Sensor Daihatsu Terios 1.3ltr K3VE J102G 2000-2005

Coolant Temp Sensor to suit 2000-2005 Daihatsu Terios 1.3ltr K3VE J102G

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more

Coolant Temp Sensor Daihatsu YRV 1.3ltr K3VE M201G 2001-2005

Coolant Temp Sensor to suit 2001-2005 Daihatsu YRV 1.3ltr K3VE M201G

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more

Daihatsu Atari 7 Coolant Temp Sensor 1.3ltr K3VE I4 16V DOHC 2000-2003

Coolant Temp Sensor to suit Daihatsu Atari 7 1.3ltr K3VE I4 16V DOHC 2000-2003

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more

Daihatsu Sirion GTvi Coolant Temp Sensor 1.3ltr K3VE2 I4 16V DOHC VVT 2000-2005

Coolant Temp Sensor to suit Daihatsu Sirion GTvi 1.3ltr K3VE2 I4 16V DOHC VVT 2000-2005

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more

Daihatsu Terios J102G Coolant Temp Sensor 1.3ltr K3VE I4 16V DOHC 2000-2005

Coolant Temp Sensor to suit Daihatsu Terios J102G 1.3ltr K3VE I4 16V DOHC 2000-2005

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more

Daihatsu YRV M201G Coolant Temp Sensor 1.3ltr K3VE I4 16V DOHC VVT 2001-2005

Coolant Temp Sensor to suit Daihatsu YRV M201G 1.3ltr K3VE I4 16V DOHC VVT 2001-2005

$55.00

or 4 payments of $13.75 with Learn more

Coolant Temp Sensor Daihatsu Sirion 1.3ltr K3VE M301S 2005-2013

Coolant Temp Sensor to suit 2005-2013 Daihatsu Sirion 1.3ltr K3VE M301S

$45.00

or 4 payments of $11.25 with Learn more

DAIHATSU SIRION Coolant Temp Sensor 1.3LTR K3VE I4 16V DOHC VVT 2005-2013

Coolant Temp Sensor to suit DAIHATSU SIRION 1.3LTR K3VE I4 16V DOHC VVT 2005-2013

$45.00

or 4 payments of $11.25 with Learn more

DAIHATSU SIRION SX Coolant Temp Sensor 1.5LTR 3SZVE I4 16V DOHC VVT 2008-2013

Coolant Temp Sensor to suit DAIHATSU SIRION SX 1.5LTR 3SZVE I4 16V DOHC VVT 2008-2013

$45.00

or 4 payments of $11.25 with Learn more

Coolant Temp Sensor Daihatsu Charade 1.3ltr HCE G200 1996-1998

Coolant Temp Sensor to suit 1996-1998 Daihatsu Charade 1.3ltr HCE G200

$172.00

or 4 payments of $43.00 with Learn more

Coolant Temp Sensor Daihatsu Charade 1.5ltr HEEG G203 1996-2000

Coolant Temp Sensor to suit 1996-2000 Daihatsu Charade 1.5ltr HEEG G203

$172.00

or 4 payments of $43.00 with Learn more

Coolant Temp Sensor Daihatsu Terios 1.3ltr HCEJ J100G 1997-2000

Coolant Temp Sensor to suit 1997-2000 Daihatsu Terios 1.3ltr HCEJ J100G

$172.00

or 4 payments of $43.00 with Learn more

Coolant Temp Sensor Daihatsu Pyzar 1.5ltr HEEG G303G 1997-1998

Coolant Temp Sensor to suit 1997-1998 Daihatsu Pyzar 1.5ltr HEEG G303G

$172.00

or 4 payments of $43.00 with Learn more

Coolant Temp Sensor Daihatsu Pyzar 1.6ltr HDEP G301G 1998-2000

Coolant Temp Sensor to suit 1998-2000 Daihatsu Pyzar 1.6ltr HDEP G301G

$172.00

or 4 payments of $43.00 with Learn more