Daihatsu


Ignition Module Daihatsu Charade 1.3ltr HCE G102 1988-1993

Ignition Module to suit 1988-1993 Daihatsu Charade 1.3ltr HCE G102

$143.00

Ignition Module Daihatsu Charade 1.3ltr HCE G102 1988-1993

Ignition Module to suit 1988-1993 Daihatsu Charade 1.3ltr HCE G102

$385.00

Ignition Module Daihatsu Rocky 2ltr 3YE F80V 1987-1989

Ignition Module to suit 1987-1989 Daihatsu Rocky 2ltr 3YE F80V

$210.00