Hyundai


Hyundai Sonata Fuel Rail Sensor 2.0ltr D4EA NF 2005-2010 *Bosch*

Bosch Fuel Rail Sensor to suit Hyundai Sonata 2.0ltr D4EA NF 2005-2010 *Bosch*

$245.97

Hyundai Grandeur Fuel Rail Sensor 2.2ltr D4EB TG 2008-On *Bosch*

Bosch Fuel Rail Sensor to suit Hyundai Grandeur 2.2ltr D4EB TG 2008-On *Bosch*

$245.97

Hyundai i40 Fuel Rail Sensor 1.7ltr D4FD VF 2011-2015 *Bosch*

Bosch Fuel Rail Sensor to suit Hyundai i40 1.7ltr D4FD VF 2011-2015 *Bosch*

$245.97

Hyundai Accent Fuel Rail Sensor 1.6ltr D4FB RB 2012-2013 *Bosch*

Bosch Fuel Rail Sensor to suit Hyundai Accent 1.6ltr D4FB RB 2012-2013 *Bosch*

$245.97

Hyundai i40 Fuel Rail Sensor 1.7ltr D4FD VF 2012-2015 *Bosch*

Bosch Fuel Rail Sensor to suit Hyundai i40 1.7ltr D4FD VF 2012-2015 *Bosch*

$245.97

Hyundai i30 Fuel Rail Sensor 1.6ltr D4FB FD 2007-2011 *Bosch*

Bosch Fuel Rail Sensor to suit Hyundai i30 1.6ltr D4FB FD 2007-2011 *Bosch*

$245.97

Hyundai i30 Fuel Rail Sensor 1.6ltr D4FB FD 2011-2012 *Bosch*

Bosch Fuel Rail Sensor to suit Hyundai i30 1.6ltr D4FB FD 2011-2012 *Bosch*

$245.97

Hyundai i30 Fuel Rail Sensor 1.6ltr D4FB GD Hatch 2012-2015 *Bosch*

Bosch Fuel Rail Sensor to suit Hyundai i30 1.6ltr D4FB GD Hatch2012-2015 *Bosch*

$245.97

Hyundai i30 Fuel Rail Sensor 1.6ltr D4FB GD Wagon 2012-2015 *Bosch*

Bosch Fuel Rail Sensor to suit Hyundai i30 1.6ltr D4FB GD Wagon2012-2015 *Bosch*

$245.97

Hyundai i30 Fuel Rail Sensor 1.6ltr D4FB GD Hatch 2015-2017 *Bosch*

Bosch Fuel Rail Sensor to suit Hyundai i30 1.6ltr D4FB GD Hatch2015-2017 *Bosch*

$245.97