Daihatsu


1 Wire Pre Cat O2 Oxygen Sensor Daihatsu Handivan 0.7ltr EFEL L500 1995-1998

1 Wire Pre Cat O2 Oxygen Sensor to suit 1995-1998 Daihatsu Handivan 0.7ltr EFEL

$70.00

or 4 payments of $17.50 with Learn more

1 Wire O2 Oxygen Sensor Daihatsu Charade 1.3ltr HCE G200 1993-1998

1 Wire O2 Oxygen Sensor to suit 1993-1998 Daihatsu Charade 1.3ltr HCE

$70.00

or 4 payments of $17.50 with Learn more

1 Wire Pre Cat O2 Oxygen Sensor Daihatsu Charade 1.5ltr HEEG G203 1996-2000

1 Wire Pre Cat O2 Oxygen Sensor to suit 1996-2000 Daihatsu Charade 1.5ltr HEEG

$70.00

or 4 payments of $17.50 with Learn more

1 Wire Pre Cat O2 Oxygen Sensor Daihatsu Rocky 2ltr 3YE F80V 1987-1989

1 Wire Pre Cat O2 Oxygen Sensor to suit 1987-1989 Daihatsu Rocky 2ltr 3YE

$70.00

or 4 payments of $17.50 with Learn more

1 Wire Pre Cat O2 Oxygen Sensor Daihatsu Pyzar 1.5ltr HEEG G303G 1997-1998

1 Wire Pre Cat O2 Oxygen Sensor to suit 1997-1998 Daihatsu Pyzar 1.5ltr HEEG

$70.00

or 4 payments of $17.50 with Learn more

1 Wire Pre Cat O2 Oxygen Sensor Daihatsu Pyzar 1.6ltr HDEP G301G 1998-2000

1 Wire Pre Cat O2 Oxygen Sensor to suit 1998-2000 Daihatsu Pyzar 1.6ltr HDEP

$70.00

or 4 payments of $17.50 with Learn more

O2 Oxygen Sensor Daihatsu Charade 1.3ltr HCE G102 1988-1993

O2 Oxygen Sensor to suit 1988-1993 Daihatsu Charade 1.3ltr HCE G102

$110.00

or 4 payments of $27.50 with Learn more

4 Wire Pre Cat O2 Oxygen Sensor Daihatsu Cuore 1ltr EJDE L701S 2000-2003

4 Wire Pre Cat O2 Oxygen Sensor to suit 2000-2003 Daihatsu Cuore 1ltr EJDE

$112.00

or 4 payments of $28.00 with Learn more

4 Wire Pre Cat O2 Oxygen Sensor Daihatsu Handivan 1ltr EJDE L701 1999-2001

4 Wire Pre Cat O2 Oxygen Sensor to suit 1999-2001 Daihatsu Handivan 1ltr EJDE

$112.00

or 4 payments of $28.00 with Learn more

4 Wire Pre Cat O2 Oxygen Sensor Daihatsu Sirion 1ltr EJDE M100 1998-2005

4 Wire Pre Cat O2 Oxygen Sensor to suit 1998-2005 Daihatsu Sirion 1ltr EJDE

$112.00

or 4 payments of $28.00 with Learn more

Post Cat O2 Oxygen Sensor Daihatsu Sirion 1.3ltr K3VE M301S 2005-2013

Post Cat O2 Oxygen Sensor to suit 2005-2013 Daihatsu Sirion 1.3ltr K3VE

$112.00

or 4 payments of $28.00 with Learn more

4 Wire Pre Cat O2 Oxygen Sensor Daihatsu Mira 1ltr EJDE L701 1998-2003

4 Wire Pre Cat O2 Oxygen Sensor to suit 1998-2003 Daihatsu Mira 1ltr EJDE

$112.00

or 4 payments of $28.00 with Learn more

Pre Cat O2 Oxygen Sensor Daihatsu Copen 0.7ltr JBDET L880K 2003-2005

Pre Cat O2 Oxygen Sensor to suit 2003-2005 Daihatsu Copen 0.7ltr JBDET

$168.00

or 4 payments of $42.00 with Learn more

Pre Cat O2 Oxygen Sensor Daihatsu Sirion 1.3ltr K3VE M301S 2005-2013

Pre Cat O2 Oxygen Sensor to suit 2005-2013 Daihatsu Sirion 1.3ltr K3VE

$168.00

or 4 payments of $42.00 with Learn more

Post Cat O2 Oxygen Sensor Daihatsu Copen 0.7ltr JBDET L880K 2003-2005

Post Cat O2 Oxygen Sensor to suit 2003-2005 Daihatsu Copen 0.7ltr JBDET

$115.00

or 4 payments of $28.75 with Learn more

Pre Cat O2 Oxygen Sensor Daihatsu Sirion 1.3ltr K3VE2 M101S 2000-2005

Pre Cat O2 Oxygen Sensor to suit 2000-2005 Daihatsu Sirion 1.3ltr K3VE2

$119.00

or 4 payments of $29.75 with Learn more

Pre Cat O2 Oxygen Sensor Daihatsu Terios 1.3ltr K3VE J102G 2000-2005

Pre Cat O2 Oxygen Sensor to suit 2000-2005 Daihatsu Terios 1.3ltr K3VE

$119.00

or 4 payments of $29.75 with Learn more

Pre Cat O2 Oxygen Sensor Daihatsu YRV 1.3ltr K3VE M201G 2001-2005

Pre Cat O2 Oxygen Sensor to suit 2001-2005 Daihatsu YRV 1.3ltr K3VE

$119.00

or 4 payments of $29.75 with Learn more

1 Wire Pre Cat O2 Oxygen Sensor Daihatsu Cuore 1ltr EJDE L701S 2000-2003

1 Wire Pre Cat O2 Oxygen Sensor to suit 2000-2003 Daihatsu Cuore 1ltr EJDE

$158.00

or 4 payments of $39.50 with Learn more

1 Wire Pre Cat O2 Oxygen Sensor Daihatsu Handivan 1ltr EJDE L701 1999-2001

1 Wire Pre Cat O2 Oxygen Sensor to suit 1999-2001 Daihatsu Handivan 1ltr EJDE

$158.00

or 4 payments of $39.50 with Learn more

1 Wire Pre Cat O2 Oxygen Sensor Daihatsu Sirion 1ltr EJDE M100 1998-2005

1 Wire Pre Cat O2 Oxygen Sensor to suit 1998-2005 Daihatsu Sirion 1ltr EJDE

$158.00

or 4 payments of $39.50 with Learn more

1 Wire Pre Cat O2 Oxygen Sensor Daihatsu Mira 1ltr EJDE L701 1998-2003

1 Wire Pre Cat O2 Oxygen Sensor to suit 1998-2003 Daihatsu Mira 1ltr EJDE

$158.00

or 4 payments of $39.50 with Learn more

Pre Cat O2 Oxygen Sensor Daihatsu Mira 0.7ltr EFEL L500 1995-1998

Pre Cat O2 Oxygen Sensor to suit 1995-1998 Daihatsu Mira 0.7ltr EFEL

$158.00

or 4 payments of $39.50 with Learn more

Pre Cat O2 Oxygen Sensor Daihatsu Terios 1.3ltr HCEJ J100G 1997-2000

Pre Cat O2 Oxygen Sensor to suit 1997-2000 Daihatsu Terios 1.3ltr HCEJ

$90.00

or 4 payments of $22.50 with Learn more

Pre Cat O2 Oxygen Sensor Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE F310 1996-1998

Pre Cat O2 Oxygen Sensor to suit 1996-1998 Daihatsu Feroza 1.6ltr HDE

$90.00

or 4 payments of $22.50 with Learn more