Hyundai


Coolant Temp Sensor suit Hyundai S Coupe 1.5ltr G4EKT 1N 1992-1996

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai S Coupe 1.5ltr G4EKT 1N 1992-1996

$42.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai Excel 1.5ltr G4EK X3 1994-1997

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai Excel 1.5ltr G4EK X3 1994-1997

$42.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai Lantra 1.8ltr G4GM J2, J3 1995-2000

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai Lantra 1.8ltr G4GM J2, J3 1995-2000

$42.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai Excel 1.5ltr G4FK X3 1997-1999

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai Excel 1.5ltr G4FK X3 1997-1999

$42.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai Coupe 1.8ltr G4GM RD 1996-2002

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai Coupe 1.8ltr G4GM RD 1996-2002

$42.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai Lantra 2.0ltr G4GF J3 1999-2000

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai Lantra 2.0ltr G4GF J3 1999-2000

$42.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai S Coupe 1.5ltr G4EK 1N 1992-1996

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai S Coupe 1.5ltr G4EK 1N 1992-1996

$42.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai Coupe 2.0ltr G4GF RD 1996-2002

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai Coupe 2.0ltr G4GF RD 1996-2002

$42.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai Sonata 2.4ltr G4KC NF 2007-2008

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai Sonata 2.4ltr G4KC NF 2007-2008

$45.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai Sonata 2.4ltr G4KE NF 2008-2010

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai Sonata 2.4ltr G4KE NF 2008-2010

$45.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai ix35 KMH 2.0ltr D4HA LM 2010-2015

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai ix35 KMH 2.0ltr D4HA LM 2010-2015

$45.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai i45 2.0ltr G4KF YF 2011-2013

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai i45 2.0ltr G4KF YF 2011-2013

$45.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai i45 2.4ltr G4KJ YF 2010-2013

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai i45 2.4ltr G4KJ YF 2010-2013

$45.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai Santa Fe 2.4ltr G4KE CM 2009-2012

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai Santa Fe 2.4ltr G4KE CM 2009-2012

$45.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai i45 YF 2.4ltr G4KJ I4 16V DOHC VVT 2010-2013

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai i45 YF 2.4ltr G4KJ I4 16V DOHC VVT 2010-2013

$45.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai iX35 LM 2.0ltr D4HA I4 16V DOHC VVT 2010-2015

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai iX35 LM 2.0ltr D4HA I4 16V DOHC VVT 2010-2015

$45.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai Santa FE CM 2.4ltr G4KE I4 16V DOHC VVT 2009-On

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai Santa FE CM 2.4ltr G4KE I4 16V DOHC VVT 2009-On

$45.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai Sonata Elite NF 2.4ltr G4KC I4 16V DOHC 2005-2010

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai Sonata Elite NF 2.4ltr G4KC I4 16V DOHC 2005-2010

$45.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai Sonata SLX NF 2.4ltr G4KC I4 16V DOHC 2005-2010

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai Sonata SLX NF 2.4ltr G4KC I4 16V DOHC 2005-2010

$45.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai Santa Fe 2.7ltr G6BA SM 2000-2006

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai Santa Fe 2.7ltr G6BA SM 2000-2006

$61.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai Sonata 2.4ltr G4KC NF 2005-2007

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai Sonata 2.4ltr G4KC NF 2005-2007

$61.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai Elantra 2.0ltr G4GC HD 2006-2011

Coolant Temp Sensor to suit 2006-2011 Hyundai Elantra 2.0ltr G4GC HD

$61.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai Accent 1.6ltr G4ED MC 2006-2010

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai Accent 1.6ltr G4ED MC 2006-2010

$61.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai Elantra 2.0ltr G4GC XD 2003-2007

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai Elantra 2.0ltr G4GC XD 2003-2007

$61.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai Sonata 2.0ltr D4EA NF 2005-2010

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai Sonata 2.0ltr D4EA NF 2005-2010

$61.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai Santa Fe 2.7ltr G6EA CM 2006-2007

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai Santa Fe 2.7ltr G6EA CM 2006-2007

$61.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai iLoad/iMax 2.5ltr D4CB TQ 2008-2009

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai iLoad/iMax 2.5ltr D4CB TQ 2008-2009

$61.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai Santa Fe 3.3ltr G6DB CM 2007-2008

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai Santa Fe 3.3ltr G6DB CM 2007-2008

$61.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai Grandeur 2.2ltr D4EB TG 2008-On

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai Grandeur 2.2ltr D4EB TG 2008-On

$61.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai Elantra 1.8ltr G4GB XD 2000-2003

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai Elantra 1.8ltr G4GB XD 2000-2003

$61.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai Sonata 3.3ltr G6DB NF 2005-2008

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai Sonata 3.3ltr G6DB NF 2005-2008

$61.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai Santa Fe 2.2ltr D4HB CM 2009-2012

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai Santa Fe 2.2ltr D4HB CM 2009-2012

$61.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai ix35 2.0ltr G4KD LM 2010-2013

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai ix35 2.0ltr G4KD LM 2010-2013

$61.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai ix35 2.4ltr G4KE LM 2010-2013

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai ix35 2.4ltr G4KE LM 2010-2013

$61.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai Grandeur 3.5ltr G6CU XG 1999-2004

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai Grandeur 3.5ltr G6CU XG 1999-2004

$61.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai i20 1.4ltr G4FA PB 2010-On

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai i20 1.4ltr G4FA PB 2010-On

$61.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai i20 1.6ltr G4FC PB 2010-2012

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai i20 1.6ltr G4FC PB 2010-2012

$61.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai Accent 1.6ltr G4FC RB 2011-2016

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai Accent 1.6ltr G4FC RB 2011-2016

$61.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai i40 1.7ltr D4FD VF 2011-2015

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai i40 1.7ltr D4FD VF 2011-2015

$61.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai i40 2.0ltr G4NC VF 2011-2015

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai i40 2.0ltr G4NC VF 2011-2015

$61.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai Elantra 1.8ltr G4NB MD 2011-2016

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai Elantra 1.8ltr G4NB MD 2011-2016

$61.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai Accent 1.6ltr D4FB RB 2012-2013

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai Accent 1.6ltr D4FB RB 2012-2013

$61.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai Veloster 1.6ltr G4FD FS 2012-On

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai Veloster 1.6ltr G4FD FS 2012-On

$61.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai i40 1.7ltr D4FD VF 2012-2015

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai i40 1.7ltr D4FD VF 2012-2015

$61.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai i40 2.0ltr G4NC VF 2012-2015

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai i40 2.0ltr G4NC VF 2012-2015

$61.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai Veloster 1.6ltr G4FJ FS 2012-On

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai Veloster 1.6ltr G4FJ FS 2012-On

$61.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai iLoad/iMax 2.5ltr D4CB TQ 2009-2012

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai iLoad/iMax 2.5ltr D4CB TQ 2009-2012

$61.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai Elantra 2.0ltr G4GC XD 2000-2003

Coolant Temp Sensor to suit 2000-2003 Hyundai Elantra 2.0ltr G4GC XD

$61.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai Elantra Lavita 1.8ltr G4GB FC 2001-2004

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai Elantra Lavita 1.8ltr G4GB FC 2001-2004

$61.00

Coolant Temp Sensor suit Hyundai Grandeur 3.8ltr G6DA TG 2006-2012

Coolant Temp Sensor to suit Hyundai Grandeur 3.8ltr G6DA TG 2006-2012

$61.00