Daihatsu


Daihatsu J100 Terios LH Front CV / Drive Shaft 1.3ltr HCEJ 1997-2000 *Ultima*

Ultima LH Front CV / Drive Shaft to suit Daihatsu J100 Terios 1.3ltr HCEJ 1997-2000 *Ultima*

$170.22

Daihatsu J102 Terios LH Front CV / Drive Shaft 1.3ltr K3VE 2000-2005 *Ultima*

Ultima LH Front CV / Drive Shaft to suit Daihatsu J102 Terios 1.3ltr K3VE 2000-2005 *Ultima*

$170.22

Daihatsu J100 Terios RH Front CV / Drive Shaft 1.3ltr HCEJ 1997-2000 *Ultima*

Ultima RH Front CV / Drive Shaft to suit Daihatsu J100 Terios 1.3ltr HCEJ 1997-2000 *Ultima*

$170.22

Daihatsu J102 Terios RH Front CV / Drive Shaft 1.3ltr K3VE 2000-2005 *Ultima*

Ultima RH Front CV / Drive Shaft to suit Daihatsu J102 Terios 1.3ltr K3VE 2000-2005 *Ultima*

$170.22