Toyota


Toyota Prado Throttle Body 3.0ltr 1KDFTV KDJ120 2006-2009 *Genuine OEM*

Genuine OEM Throttle Body to suit Toyota Prado 3.0ltr 1KDFTV KDJ120 2006-2009 *Genuine OEM*

$559.17

Toyota Prado Throttle Body 3.0ltr 1KDFTV KDJ150 4 Door 2009-2015 *Genuine OEM*

Genuine OEM Throttle Body to suit Toyota Prado 3.0ltr 1KDFTV KDJ150 4 Door2009-2015 *Genuine OEM*

$559.17

Toyota Landcruiser Throttle Body 4.2ltr 1HDFTE HDJ100R 1998-2007 *Genuine OEM*

Genuine OEM Throttle Body to suit Toyota Landcruiser 4.2ltr 1HDFTE HDJ100R 1998-2007 *Genuine OEM*

$606.76