Toyota


Toyota Prado TPS / Throttle Position Sensor 3.0ltr 1KZTE KZJ95 1996-2000 *PAT*

PAT TPS / Throttle Position Sensor to suit Toyota Prado 3.0ltr 1KZTE KZJ95 1996-2000 *PAT*

$243.00

Toyota Corolla TPS / Throttle Position Sensor 1.8ltr 7AFE AE102 1994-1999 *PAT*

PAT TPS / Throttle Position Sensor to suit Toyota Corolla 1.8ltr 7AFE AE102 1994-1999 *PAT*

$243.00

Toyota Landcruiser TPS / Throttle Position Sensor 4.5ltr 1FZFE FZJ75R 2 Door 1992-1999 *PAT Premium*

PAT Premium TPS / Throttle Position Sensor to suit Toyota Landcruiser 4.5ltr 1FZFE FZJ75R 2 Door1992-1999 *PAT Premium*

$243.00

Toyota Landcruiser TPS / Throttle Position Sensor 4.5ltr 1FZFE FZJ80R Wagon 1992-1998 *PAT Premium*

PAT Premium TPS / Throttle Position Sensor to suit Toyota Landcruiser 4.5ltr 1FZFE FZJ80R Wagon1992-1998 *PAT Premium*

$243.00

Toyota Prado TPS / Throttle Position Sensor 3.0ltr 1KZTE KZJ95 2000-2000 *PAT*

PAT TPS / Throttle Position Sensor to suit Toyota Prado 3.0ltr 1KZTE KZJ95 2000-2000 *PAT*

$243.00

Toyota Corolla TPS / Throttle Position Sensor 1.6ltr 4AFE AE95 1989-1995 *Standard*

Standard TPS / Throttle Position Sensor to suit Toyota Corolla 1.6ltr 4AFE AE95 1989-1995 *Standard*

$134.00

Toyota Corolla SX TPS / Throttle Position Sensor 1.6ltr 4AGE AE93 1989-1992 *PAT*

PAT TPS / Throttle Position Sensor to suit Toyota Corolla SX 1.6ltr 4AGE AE93 1989-1992 *PAT*

$142.00

Toyota Hilux TPS / Throttle Position Sensor 2.7ltr 3RZFE RZN149R 1997-2005 *Genuine OEM*

Genuine OEM TPS / Throttle Position Sensor to suit Toyota Hilux 2.7ltr 3RZFE RZN149R 1997-2005 *Genuine OEM*

$149.00

Toyota Prado TPS / Throttle Position Sensor 2.7ltr 3RZFE RZJ120 2003-2004 *Genuine OEM*

Genuine OEM TPS / Throttle Position Sensor to suit Toyota Prado 2.7ltr 3RZFE RZJ120 2003-2004 *Genuine OEM*

$149.00

Toyota Prado TPS / Throttle Position Sensor 3.4ltr 5VZFE VZJ95 1996-2003 *Genuine OEM*

Genuine OEM TPS / Throttle Position Sensor to suit Toyota Prado 3.4ltr 5VZFE VZJ95 1996-2003 *Genuine OEM*

$149.00

Toyota Rav4 TPS / Throttle Position Sensor 2.0ltr 1AZFE ACA21R 2000-2003 *Genuine OEM*

Genuine OEM TPS / Throttle Position Sensor to suit Toyota Rav4 2.0ltr 1AZFE ACA21R 2000-2003 *Genuine OEM*

$91.00

Toyota Prado TPS / Throttle Position Sensor 2.7ltr 3RZFE RZJ95 1996-2002 *PAT*

PAT TPS / Throttle Position Sensor to suit Toyota Prado 2.7ltr 3RZFE RZJ95 1996-2002 *PAT*

$206.00

Toyota Landcruiser TPS / Throttle Position Sensor 4.5ltr 1FZFE FZJ105R 1998-2002 *Genuine OEM*

Genuine OEM TPS / Throttle Position Sensor to suit Toyota Landcruiser 4.5ltr 1FZFE FZJ105R 1998-2002 *Genuine OEM*

$113.00

Toyota Landcruiser TPS / Throttle Position Sensor 4.5ltr 1FZFE FZJ79R 1999-2007 *Genuine OEM*

Genuine OEM TPS / Throttle Position Sensor to suit Toyota Landcruiser 4.5ltr 1FZFE FZJ79R 1999-2007 *Genuine OEM*

$113.00

Toyota Landcruiser TPS / Throttle Position Sensor 4.0ltr 3FE FJ80R 1990-1992 *Standard*

Standard TPS / Throttle Position Sensor to suit Toyota Landcruiser 4.0ltr 3FE FJ80R 1990-1992 *Standard*

$208.00

Toyota Landcruiser TPS / Throttle Position Sensor 4.7ltr 2UZFE UZJ100R 1998-2007 *PAT Premium*

PAT Premium TPS / Throttle Position Sensor to suit Toyota Landcruiser 4.7ltr 2UZFE UZJ100R 1998-2007 *PAT Premium*

$128.00